• Adres gabinetu
  • ul. Rakowicka 17/7, Kraków
  • Rejestracja
  • telefon: 602 779 298

O lekarzu

O lekarzu

O lekarzu

Dr n. med. Miłosz Pietrus jest specjalistą położnictwa i ginekologii, specjalistą ginekologii onkologicznej oraz specjalistą endokrynologii ginekologicznej i rozrodczości.

Na co dzień pracuje jako starszy asystent w Klinice Ginekologii i Onkologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Aktualnie w gabinecie przy ul. Rakowickiej 17/7 udziela porad lekarskich dotyczących zdrowia kobiety w bardzo szerokim zakresie - położnictwa, ginekologii, onkologii, endokrynologii ginekologicznej i rozrodczości.

Swoje doświadczenie zawodowe zdobywał przede wszystkim, pracując w Klinice Ginekologii i Onkologii UJ-CM, a także w specjalistycznych poradniach i przychodniach na terenie Miasta Krakowa oraz w Szpitalu Ujastek i w Oddziale Położniczo-Ginekologicznym Szpitala Specjalistycznego w Jaśle. Kilkukrotnie przebywał na zagranicznych stażach w renomowanych ośrodkach europejskich.

Umiejętności w zakresie ultrasonografii ginekologiczno-położniczej oraz prenatalnej doskonalił, uczestnicząc w wielu kursach i warsztatach. Kierując się troską o dobro pacjentów, na bieżąco aktualizuje swoją wiedzę, wzbogacając ją o najnowsze dane naukowe. Stale podnosi także kwalifikacje, biorąc czynny udział w konferencjach bądź szkoleniach z zakresu ginekologii i położnictwa.

Jego kliniczne zainteresowania dotyczą zwłaszcza medycyny rozrodu, endokrynologii, medycyny prenatalnej, ginekologii onkologicznej oraz uroginekologii. Aktywnie uczestniczy w zabiegach operacyjnych, szczególnie tych minimalnie inwazyjnych - endoskopowych (laparoskopia, histeroskopia). Wykonuje je w sposób umożliwiający maksymalną ochronę płodności u kobiet w wieku rozrodczym. W przypadkach, kiedy potrzebne są rozleglejsze operacje, dąży do tego, aby wszelkimi dostępnymi współczesnej medycynie metodami i technologiami dokonać zabezpieczenia funkcji rozrodczych kobiety (oncofertility).

W Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie, podczas codziennej pracy oraz w trakcie pełnienia dyżurów medycznych, bierze czynny udział w przyjmowaniu porodów oraz wykonuje cięcia cesarskie.

Ponadto - w ramach działalności Centrum Medycyny Rozrodu ARTVIMED - udziela świadczeń medycznych z zakresu rozrodu wspomaganego. Obejmują one m.in. przeprowadzanie pełnej diagnostyki, inseminację (IUI) oraz zapłodnienie pozaustrojowe (In vitro).

Aktualnie doktor Miłosz Pietrus prowadzi badania naukowe z zakresu diagnostyki ultrasonograficznej zaburzeń statyki kobiecego narządu rodnego oraz problemów związanych z nietrzymaniem moczu, również tych ujawniających się w nieodległym okresie po porodzie. Jego zdaniem, szczególnie wysiłkowe nietrzymanie moczu wydaje się być schorzeniem, którego leczenie można lepiej zaplanować w oparciu o szczegółową przedoperacyjną diagnostykę obrazową.

Jego dodatkowe zainteresowania dotyczą stosowania, jak również wdrażania najnowocześniejszych, najskuteczniejszych a jednocześnie odwracalnych i wywołujących jak najmniej skutków ubocznych, nowych oraz tradycyjnych metod antykoncepcyjnych. Poradnictwo antykoncepcyjne, uwzględniające pełne poszanowanie światopoglądu kobiety i mężczyzny, prowadzone przez niego jest w oparciu o nowoczesne metody hormonalne, metody barierowe, udoskonalone metody naturalne, a także w sytuacjach awaryjnych - antykoncepcję postkoitalną - co pozwala wielu parom świadomie planować macierzyństwo i uniknąć niepożądanej ciąży.

Wszystkim zainteresowanym najnowszymi metodami antykoncepcji, a szczególnie paniom ceniącym bezpieczeństwo swojego zdrowia - także w trosce o ich przyszłe macierzyństwo – Dr n. med. Miłosz Pietrus dobierze najbardziej adekwatny do potrzeb rodzaj antykoncepcji.

Prywatnie lek. Miłosz Pietrus jest tatą dwójki dzieci - Marysi i Mateusza. Jego zainteresowania pozanaukowe obejmują miedzy innymi: żeglarstwo, narciarstwo, tenis oraz górskie wycieczki.

Dr n. med. Miłosz Pietrus udziela także świadczeń medycznych w ramach Specjalistycznego Centrum Medycznego w Krakowie (SCM), w szpitalu Ujastek oraz w poradni Unicardia.